WASM của Blockchain ❤️: Quyết định của chươngtừ tác giả@glaze
881 lượt đọc

WASM của Blockchain ❤️: Quyết định của chương

2023/11/06
8m
từ tác giả @glaze 881 lượt đọc
tldt arrow
VI
Read on Terminal Reader

dài quá đọc không nổi

Arbitrum gần đây đã ra mắt Stylus, máy ảo hợp đồng thông minh dựa trên WebAssugging (WASM). Điều này mang lại một số lợi ích như hỗ trợ ngôn ngữ mở rộng, chi phí thấp hơn, trình biên dịch trước có thể tùy chỉnh và khả năng tương tác với EVM. WASM đang trở nên phổ biến nhờ hiệu suất, kích thước nhỏ gọn, tính di động và hỗ trợ ngôn ngữ. Các chuỗi khác như Polkadot và Cosmos cũng sử dụng nó. Tuy nhiên, Stylus hiện có một số hạn chế. Nó chỉ hỗ trợ C++ và Rust, thiếu hỗ trợ JavaScript/Python. SDK vẫn còn non trẻ. Chưa có mạng thử nghiệm địa phương hoặc xác minh hợp đồng. Chọn ngôn ngữ phù hợp là rất quan trọng - eDSL JavaScript/Python có thể thu hút nhiều nhà phát triển hơn. Điểm chuẩn hiệu suất cho thấy WASM có thể nhanh hơn EVM 4-8 lần. Nhưng có giới hạn kích thước hợp đồng 128KB. Khả năng tương tác EVM-WASM khá toàn diện. Biên dịch trước tùy chỉnh chưa được triển khai. Reentrancy là tùy chọn nhưng bị tắt theo mặc định. Nhìn chung, WASM giúp tăng hiệu suất cho Arbitrum so với zk-rollup. Nhưng EVM vẫn là nền tảng, với WASM hiện là phần bổ sung "EVM+".
featured image - WASM của Blockchain ❤️: Quyết định của chương
Glaze HackerNoon profile picture

@glaze

Glaze

I am the cofounder of un.block and researcher in IOSG


Credibility

react to story with heart

NHỮNG BÀI VIẾT LIÊN QUAN

L O A D I N G
. . . comments & more!