Phishing 101: Hướng dẫn cho người mới bắt đầu về các cuộc tấn công lừa đảotừ tác giả@juxtathinka
2,957 lượt đọc

Phishing 101: Hướng dẫn cho người mới bắt đầu về các cuộc tấn công lừa đảo

2022/07/18
9m
từ tác giả @juxtathinka 2,957 lượt đọc
tldt arrow
VI
Read on Terminal Reader
Read this story w/o Javascript

dài quá đọc không nổi

Lừa đảo là một loại tội phạm mạng trong đó các nạn nhân được liên hệ qua email, điện thoại hoặc tin nhắn bởi một cá nhân hoặc một nhóm người giả danh là một tổ chức hợp pháp. Mục đích là để dụ các nạn nhân cung cấp dữ liệu nhạy cảm như thông tin cá nhân, chi tiết ngân hàng, chi tiết thẻ tín dụng và mật khẩu. Dữ liệu sau đó được sử dụng để xác định các mục tiêu quan trọng và lừa đảo những nạn nhân này. Các trò gian lận lừa đảo đầu tiên xảy ra vào những năm 90 với việc những người mạo danh quản trị viên AOL thu thập thông tin đăng nhập từ nạn nhân của họ để họ có thể truy cập Internet miễn phí.

Companies Mentioned

Mention Thumbnail
Mention Thumbnail
featured image - Phishing 101: Hướng dẫn cho người mới bắt đầu về các cuộc tấn công lừa đảo
Juxtathinka HackerNoon profile picture

@juxtathinka

Juxtathinka

Freelance Content Writer and Medical Student with a keen interest in the crypto world and everything tech.

react to story with heart

NHỮNG BÀI VIẾT LIÊN QUAN

L O A D I N G
. . . comments & more!