HackerNoon Mobile

Better reading experience on the app
Phản công: Cuộc chiến không chính thức ở Ukrainetừ tác giả@nebojsa.todorovic
1,015 lượt đọc

Phản công: Cuộc chiến không chính thức ở Ukraine

2022/05/16
từ tác giả @nebojsa.todorovic 1,015 lượt đọc
tldt arrow
VI
Read on Terminal Reader
Read this story w/o Javascript

dài quá đọc không nổi

Bản đồ Counter-Strike là thánh địa cho người chơi. Khi bạn bắt đầu chơi, bạn đóng cánh cửa của thế giới thực sau lưng bạn. Đó là luật. Đó là truyền thống. Đáng buồn thay, đất thánh bị ô uế.

Companies Mentioned

Mention Thumbnail
Mention Thumbnail
featured image - Phản công: Cuộc chiến không chính thức ở Ukraine
Nebojsa "Nesha" Todorovic HackerNoon profile picture

@nebojsa.todorovic

Nebojsa "Nesha" Todorovic

react to story with heart

NHỮNG BÀI VIẾT LIÊN QUAN

L O A D I N G
. . . comments & more!