Nhận thức lượng tử có phải là con đường dẫn đến trí tuệ nhân tạo mạnh (hay trí tuệ nhân tạo)?từ tác giả@wiseminder
1,989 lượt đọc

Nhận thức lượng tử có phải là con đường dẫn đến trí tuệ nhân tạo mạnh (hay trí tuệ nhân tạo)?

2022/04/15
từ tác giả @wiseminder 1,989 lượt đọc
tldt arrow
VI
Read on Terminal Reader
Read this story w/o Javascript

dài quá đọc không nổi

Nhận thức lượng tử có thể là biên giới tiếp theo để giải thích tâm trí. Nhận thức lượng tử là một lĩnh vực nghiên cứu mới nổi, nơi nó được áp dụng chủ nghĩa hình thức toán học của lý thuyết lượng tử tạo cảm hứng cho sự phát triển của các mô hình nhận thức mới. Ví dụ về những hiện tượng con người này là trí nhớ, truy xuất thông tin, ngôn ngữ, ra quyết định, tương tác xã hội, tâm lý nhân cách và triết học về tâm trí. Chúng ta đang chứng kiến sự trỗi dậy của một lĩnh vực với các ứng dụng trong các lĩnh vực như nhận thức, phán đoán khái niệm, ra quyết định và truy xuất thông tin.

Company Mentioned

Mention Thumbnail
featured image - Nhận thức lượng tử có phải là con đường dẫn đến trí tuệ nhân tạo mạnh (hay trí tuệ nhân tạo)?
Israel Matsuki HackerNoon profile picture

@wiseminder

Israel Matsuki

Escaping to The Future

react to story with heart

NHỮNG BÀI VIẾT LIÊN QUAN

L O A D I N G
. . . comments & more!