HackerNoon Mobile

Better reading experience on the app
🎮 Người sáng lập Zynga trên Web3 Gamingtừ tác giả@tanyog
563 lượt đọc

🎮 Người sáng lập Zynga trên Web3 Gaming

2022/11/01
2m
từ tác giả @tanyog 563 lượt đọc
tldt arrow
VI
Read on Terminal Reader
Read this story w/o Javascript

dài quá đọc không nổi

Người sáng lập Zynga nói về Crypto Gaming. Đọc tiếp để xem anh ấy nghĩ gì về nó.

Companies Mentioned

Mention Thumbnail
Mention Thumbnail
featured image - 🎮 Người sáng lập Zynga trên Web3 Gaming
Tanyo G HackerNoon profile picture

@tanyog

Tanyo G


Credibility

react to story with heart
Tanyo G HackerNoon profile picture
by Tanyo G @tanyog.The writer behind Crypto Player One - a daily newsletter on crypto gaming, NFTs and the metaverse.
Read my stories

NHỮNG BÀI VIẾT LIÊN QUAN

L O A D I N G
. . . comments & more!