Netflix có kế hoạch ra mắt Studio trò chơi điện tử của riêng mìnhtừ tác giả@slogging
810 lượt đọc

Netflix có kế hoạch ra mắt Studio trò chơi điện tử của riêng mình

2022/10/23
9m
từ tác giả @slogging 810 lượt đọc
tldt arrow
VI
Read on Terminal Reader
Read this story w/o Javascript

dài quá đọc không nổi

Sau khi mua các công ty trò chơi nhỏ, chẳng hạn như nhà phát triển Oxenfree Night School Studio, Netflix có kế hoạch ra mắt studio trò chơi điện tử của riêng mình, do đó tăng cường nỗ lực để khẳng định mình trong ngành công nghiệp trò chơi. Có trụ sở tại Helsinki, Phần Lan, studio của Netflix sẽ được dẫn dắt bởi cựu giám đốc điều hành Zynga và Electronic Arts, Marko Lastikka. Trong chủ đề Slogging này, cộng đồng của chúng tôi đã thảo luận về động thái của Netflix và điều đó sẽ tác động như thế nào đến ngành công nghiệp trò chơi.
featured image - Netflix có kế hoạch ra mắt Studio trò chơi điện tử của riêng mình
Slogging (Slack Blogging) HackerNoon profile picture

@slogging

Slogging (Slack Blogging)

Your Slack? Insightful words by highly intelligent people. Your tech blog? Not so much. Write together. #SloggingBeta

react to story with heart
Slogging (Slack Blogging) HackerNoon profile picture
by Slogging (Slack Blogging) @slogging.Your Slack? Insightful words by highly intelligent people. Your tech blog? Not so much. Write together. #SloggingBeta
SLOGGING.com

NHỮNG BÀI VIẾT LIÊN QUAN

L O A D I N G
. . . comments & more!