Nếu bạn là người dùng Facebook, hàng nghìn công ty đang theo dõi bạntừ tác giả@TheMarkup
872 lượt đọc

Nếu bạn là người dùng Facebook, hàng nghìn công ty đang theo dõi bạn

2024/01/19
6m
từ tác giả @TheMarkup 872 lượt đọc
tldt arrow
VI
Read on Terminal Reader

dài quá đọc không nổi

Sử dụng một nhóm gồm 709 tình nguyện viên đã chia sẻ kho lưu trữ dữ liệu Facebook của họ, Consumer Reports nhận thấy rằng có tổng cộng 186.892 công ty đã gửi dữ liệu về họ lên mạng xã hội. Trung bình, mỗi người tham gia nghiên cứu được 2.230 công ty gửi dữ liệu tới Facebook. Con số đó thay đổi đáng kể, với dữ liệu của một số tham luận viên liệt kê hơn 7.000 công ty cung cấp dữ liệu của họ.
featured image - Nếu bạn là người dùng Facebook, hàng nghìn công ty đang theo dõi bạn
The Markup HackerNoon profile picture

@TheMarkup

The Markup

Nonprofit organization dedicated to data-driven tech accountability journalism & privacy protection.

react to story with heart

NHỮNG BÀI VIẾT LIÊN QUAN

L O A D I N G
. . . comments & more!