Năm mẹo để mở rộng cơ sở hạ tầng của bạn gấp 30 lần cho những ngày cao điểmtừ tác giả@dmitryshesternin

Năm mẹo để mở rộng cơ sở hạ tầng của bạn gấp 30 lần cho những ngày cao điểm

tldt arrow
VI
Read on Terminal Reader

dài quá đọc không nổi

Thứ Sáu Đen và Thứ Hai Điện Tử trong cửa hàng cho thấy mức tăng 38%. Các công ty nên chuẩn bị sẵn sàng cơ sở hạ tầng cho những ngày cao điểm vì ngay cả một vài phút ngừng hoạt động cũng có thể khiến họ thiệt hại hàng nghìn đô la. Flowwow, thị trường toàn cầu gồm các thương hiệu địa phương và doanh nghiệp kinh doanh hoa, có 3-4 ngày cao điểm (Ngày lễ tình nhân, Ngày của mẹ) khi lưu lượng truy cập tăng 30 lần.
featured image - Năm mẹo để mở rộng cơ sở hạ tầng của bạn gấp 30 lần cho những ngày cao điểm
Dmitry Shesternin HackerNoon profile picture

@dmitryshesternin

Dmitry Shesternin

CTO at Flowwow, a global gifting marketplace that connects local brands with customers in 30+ countries.

react to story with heart

NHỮNG BÀI VIẾT LIÊN QUAN

L O A D I N G
. . . comments & more!