Minidump là gì?từ tác giả@bugsnag
1,677 lượt đọc

Minidump là gì?

2022/06/15
1m
từ tác giả @bugsnag 1,677 lượt đọc
tldt arrow
VI
Read on Terminal Reader
Read this story w/o Javascript

dài quá đọc không nổi

Một minidump là một tệp được tạo ra bởi một số quy trình khi chúng gặp sự cố. Chúng nhỏ hơn bãi chứa lõi và chỉ cung cấp dữ liệu cần thiết để thực hiện các thao tác gỡ lỗi cơ bản. Định dạng tệp minidump được phát minh để sử dụng trong Windows khi hệ điều hành gặp lỗi không mong muốn. Sau đó, các công cụ như Breakpad của Google và Crashpad đã áp dụng cùng một định dạng để tạo ra các lỗi ứng dụng trên nhiều nền tảng. Các ứng dụng được xây dựng bằng Electron cũng tạo ra các tệp minidump cho các lỗi gốc (vì Electron sử dụng Crashpad).

Companies Mentioned

Mention Thumbnail
Mention Thumbnail

Coin Mentioned

Mention Thumbnail
featured image - Minidump là gì?
Bugsnag HackerNoon profile picture

@bugsnag

Bugsnag

react to story with heart
Bugsnag HackerNoon profile picture
by Bugsnag @bugsnag.The leading application stability management solution trusted by over 6,000 engineering teams worldwide.
Read my stories

NHỮNG BÀI VIẾT LIÊN QUAN

L O A D I N G
. . . comments & more!