Ghost Recon: Cú hích NFT của Breakpoint là một bước đi khủng khiếp cho ngành công nghiệptừ tác giả@bryoreotendo2021
479 lượt đọc

Ghost Recon: Cú hích NFT của Breakpoint là một bước đi khủng khiếp cho ngành công nghiệp

2022/06/19
1m
từ tác giả @bryoreotendo2021 479 lượt đọc
tldt arrow
VI
Read on Terminal Reader
Read this story w/o Javascript

dài quá đọc không nổi

Megafans rất vui mừng được tổ chức Cuộc thi Viết về Trò chơi Tương lai với sự cộng tác của HackerNoon. Bạn có thể viết về bất cứ điều gì liên quan đến tương lai của trò chơi hoặc chỉ cần trả lời các câu hỏi bên dưới và tham gia để giành được tới 2500 đô la! Các câu hỏi dưới đây bao gồm: Trạng thái chơi game hiện tại là gì? Ngành công nghiệp đứng đầu ở đâu? Bạn thích điều gì về tình trạng hiện tại của ngành công nghiệp game? Cơ hội để bạn giành được tiền từ tổng giải thưởng hàng tháng trị giá $ 5000 là gì? Tham gia cuộc thi dưới đây.

Companies Mentioned

Mention Thumbnail
Mention Thumbnail
featured image - Ghost Recon: Cú hích NFT của Breakpoint là một bước đi khủng khiếp cho ngành công nghiệp
Bryan Applegate HackerNoon profile picture

@bryoreotendo2021

Bryan Applegate

I have written about video games for over 3-4 years. I'm extremely passionate about game playing and the games industry.

react to story with heart

NHỮNG BÀI VIẾT LIÊN QUAN

L O A D I N G
. . . comments & more!