Mở khóa tương lai: Mô hình 3D do AI tạo ratừ tác giả@garagefarm
1,149 lượt đọc

Mở khóa tương lai: Mô hình 3D do AI tạo ra

2023/12/18
3m
từ tác giả @garagefarm 1,149 lượt đọc
tldt arrow
VI
Read on Terminal Reader

dài quá đọc không nổi

Các mô hình 3D do AI tạo ra là sự thể hiện ba chiều của các vật thể, môi trường hoặc ký tự được tạo bằng thuật toán thay vì bàn tay con người. Các mô hình này bao gồm từ thiết kế kiến trúc đến nhân vật trong trò chơi điện tử và chúng rất năng động, cho phép thực hiện các chuyển động và tương tác thực tế. Các nghệ sĩ và nhà thiết kế làm việc cùng với các thuật toán AI, truyền những nét độc đáo của họ vào các tác phẩm sáng tạo.
featured image - Mở khóa tương lai: Mô hình 3D do AI tạo ra
GarageFarm.NET HackerNoon profile picture

@garagefarm

GarageFarm.NET

Simple and affordable render farm service.


Credibility

react to story with heart

NHỮNG BÀI VIẾT LIÊN QUAN

L O A D I N G
. . . comments & more!