Mở cánh cửa đến Metaverse với Meta Force của Lado Okhotnikov và NFT hoàng giatừ tác giả@btcwire
1,160 lượt đọc

Mở cánh cửa đến Metaverse với Meta Force của Lado Okhotnikov và NFT hoàng gia

2023/10/30
2m
từ tác giả @btcwire 1,160 lượt đọc
tldt arrow
VI
Read on Terminal Reader

dài quá đọc không nổi

Meta Force và Lado Okhotnikov đang mở rộng quy mô Metaverse và tặng tiền thưởng NFT Hoàng gia, tạo cơ hội nhận phần thưởng cho những đóng góp cho sự phát triển của hệ sinh thái ảo
featured image - Mở cánh cửa đến Metaverse với Meta Force của Lado Okhotnikov và NFT hoàng gia
a gold coin with a crown on top of it via HackerNoon AI Image Generator
BTCWire HackerNoon profile picture

@btcwire

BTCWire

Your Trusted Crypto & Blockchain Newswire


Credibility

react to story with heart

NHỮNG BÀI VIẾT LIÊN QUAN

L O A D I N G
. . . comments & more!