Nguy cơ tiềm ẩn của mã QRtừ tác giả@officercia
12,284 lượt đọc

Nguy cơ tiềm ẩn của mã QR

2022/08/09
19m
từ tác giả @officercia 12,284 lượt đọc
tldt arrow
VI
Read on Terminal Reader
Read this story w/o Javascript

dài quá đọc không nổi

Bạn thậm chí có thể mất tiền điện tử cũng như tiền fiat và thông tin đăng nhập internet vì một số cuộc tấn công dựa trên cơ chế của mã QR. Trong bài viết này, tôi sẽ đề cập đến các Tác giả tuyệt vời khác nhau và các nguồn tài liệu mà tôi thực sự khuyên bạn nên tự nghiên cứu chúng một cách riêng biệt. Danh sách tài liệu tham khảo ở cuối bài viết, chúc các bạn đón đọc! Cảm ơn đặc biệt: Bìa cho bài viết này được thực hiện bởi RegulLion, một người bạn tốt và nghệ sĩ - Regullion, vì vậy trong trường hợp tôi biến mất, anh ấy sẽ có thông tin chi tiết chính xác về tôi.

Companies Mentioned

Mention Thumbnail
Mention Thumbnail

Coins Mentioned

Mention Thumbnail
Mention Thumbnail
featured image - Nguy cơ tiềm ẩn của mã QR
Officer's Notes HackerNoon profile picture

@officercia

Officer's Notes

react to story with heart

NHỮNG BÀI VIẾT LIÊN QUAN

L O A D I N G
. . . comments & more!