Life360 có khả năng để lại rủi ro cho dữ liệu nhạy cảm của người dùngtừ tác giả@TheMarkup
14,812 lượt đọc

Life360 có khả năng để lại rủi ro cho dữ liệu nhạy cảm của người dùng

2022/09/10
7m
từ tác giả @TheMarkup 14,812 lượt đọc
tldt arrow
VI
Read on Terminal Reader
Read this story w/o Javascript

dài quá đọc không nổi

Life360 là một ứng dụng theo dõi vị trí dành cho các gia đình để theo dõi nơi ở của những người thân yêu của họ. Đánh dấu đã kiểm tra ứng dụng theo một loạt tiêu chuẩn do Dự án bảo mật ứng dụng web mở (OWASP) công bố. Ứng dụng không vượt qua được sáu trong số 19 bài kiểm tra mà chúng tôi có thể thực hiện đối với các tính năng bảo mật quan trọng như hạn chế các lần đăng nhập không thành công và xác minh mật khẩu được kiểm tra dựa trên một tập hợp các thông tin xác thực bị vi phạm. Life360 cho biết họ có "đội ngũ bảo mật giàu kinh nghiệm và tiến hành cả kiểm tra nội bộ và bên ngoài"
featured image - Life360 có khả năng để lại rủi ro cho dữ liệu nhạy cảm của người dùng
The Markup HackerNoon profile picture

@TheMarkup

The Markup

react to story with heart

NHỮNG BÀI VIẾT LIÊN QUAN

L O A D I N G
. . . comments & more!