Hoa Kỳ sẽ chuyển sang tiền điện tử BAN?từ tác giả@elnazsarraf
4,382 lượt đọc

Hoa Kỳ sẽ chuyển sang tiền điện tử BAN?

2022/05/08
1m
từ tác giả @elnazsarraf 4,382 lượt đọc
tldt arrow
VI
Read on Terminal Reader
Read this story w/o Javascript

dài quá đọc không nổi

Các nhà lập pháp ở Washington D.C. đã cố gắng đưa ra những cách mới và độc đáo để kiểm soát hoặc điều chỉnh tiền điện tử. Một số thậm chí đã đi xa đến mức yêu cầu * cấm * đối với tiền điện tử nói chung. Hiện tại có nhiều quy định dành cho tiền điện tử và điều quan trọng là các nhà đầu tư phải biết những quy định đó là gì. Năm 2022, Joe Biden lần đầu tiên ký một lệnh điều hành nhằm điều chỉnh cụ thể tiền điện tử ở Hoa Kỳ. Điều này có khả năng lấy đi rất nhiều quyền tự do mà người dùng tiền điện tử nói chung thường sử dụng.

Companies Mentioned

Mention Thumbnail
Mention Thumbnail
featured image - Hoa Kỳ sẽ chuyển sang tiền điện tử BAN?
Elnaz Sarraf HackerNoon profile picture

@elnazsarraf

Elnaz Sarraf

react to story with heart

NHỮNG BÀI VIẾT LIÊN QUAN

L O A D I N G
. . . comments & more!