Màn cuối cùng của diễn viên hài: Một câu châm biếm về công việc công nghệ và tình trạng sa thảitừ tác giả@hernanortiz
692 lượt đọc

Màn cuối cùng của diễn viên hài: Một câu châm biếm về công việc công nghệ và tình trạng sa thải

2023/09/24
5m
từ tác giả @hernanortiz 692 lượt đọc
tldt arrow
VI
Read on Terminal Reader

dài quá đọc không nổi

Nhân vật chính được Tử thần đến thăm sau khi mất việc và được thông báo rằng họ sắp bị "sa thải" khỏi cuộc sống do tái cơ cấu tổ chức trong vũ trụ. Câu chuyện khám phá những giai thoại hài hước về những người thực hiện những thay đổi nghề nghiệp độc đáo và những điều phi lý trong cuộc sống công sở. Cuối cùng, nhân vật chính quyết định biểu diễn vở hài kịch độc thoại của họ cho Death và cha của họ, tạo ra một lượng khán giả bất ngờ ở thế giới bên kia.
featured image - Màn cuối cùng của diễn viên hài: Một câu châm biếm về công việc công nghệ và tình trạng sa thải
Hernán Ortiz HackerNoon profile picture

@hernanortiz

Hernán Ortiz

Cybersecurity, design, and the future of technology


Credibility

react to story with heart

NHỮNG BÀI VIẾT LIÊN QUAN

L O A D I N G
. . . comments & more!