HackerNoon Mobile

Better reading experience on the app
Làm việc trong nguy cơ thực sự mất hàng triệu USD do "Phí chuyển đổi" MỘT ĐÔ LAtừ tác giả@nebojsa.todorovic
147,360 lượt đọc

Làm việc trong nguy cơ thực sự mất hàng triệu USD do "Phí chuyển đổi" MỘT ĐÔ LA

2022/09/29
6m
từ tác giả @nebojsa.todorovic 147,360 lượt đọc
tldt arrow
VI
Read on Terminal Reader
Read this story w/o Javascript

dài quá đọc không nổi

Bạn đã tìm thấy một khách hàng lâu dài trên Upwork. Bạn đã chấp nhận Điều khoản Upwork ngay khi đăng ký. Vì vậy, hãy giữ những con ngựa tự do của bạn trong hai năm và sau đó, bạn có thể tự do đi. Hay, bạn là thật? Cho đến khi có những thay đổi mới nhất của Upwork ToS, những gì bạn và khách hàng của bạn quyết định làm sau hai năm không phải là việc của Upwork. Nhưng, mọi thứ đã thay đổi.
featured image - Làm việc trong nguy cơ thực sự mất hàng triệu USD do "Phí chuyển đổi" MỘT ĐÔ LA
Nebojsa "Nesha" Todorovic HackerNoon profile picture

@nebojsa.todorovic

Nebojsa "Nesha" Todorovic


Credibility

react to story with heart

NHỮNG BÀI VIẾT LIÊN QUAN

L O A D I N G
. . . comments & more!