Tenderize V2: Cách mạng hóa Liquid Staking với TenderVaults, TenderSwap và BeefBanktừ tác giả@tenderize

Tenderize V2: Cách mạng hóa Liquid Staking với TenderVaults, TenderSwap và BeefBank

2023/08/03
4m
từ tác giả @tenderize
tldt arrow
VI
Read on Terminal Reader

dài quá đọc không nổi

Giới thiệu Tenderize V2, cơ sở hạ tầng đặt cược thanh khoản bao gồm ba giao thức cốt lõi: Tender Vaults, BeefBank và TenderSwap. Các giao thức trên chuỗi này hoạt động cùng nhau để tạo mã thông báo đặt cọc thanh khoản (LST) dành riêng cho trình xác thực, thu thập phần thưởng đặt cược và có thể được sử dụng trong các ứng dụng Defi.
featured image - Tenderize V2: Cách mạng hóa Liquid Staking với TenderVaults, TenderSwap và BeefBank
Tenderize Labs HackerNoon profile picture

@tenderize

Tenderize Labs


Credibility

react to story with heart

NHỮNG BÀI VIẾT LIÊN QUAN

L O A D I N G
. . . comments & more!