Manga Nhật Bản: Kể chuyện bằng cách viết animetừ tác giả@onyawoibi
2,781 lượt đọc

Manga Nhật Bản: Kể chuyện bằng cách viết anime

2022/08/14
5m
từ tác giả @onyawoibi 2,781 lượt đọc
tldt arrow
VI
Read on Terminal Reader
Read this story w/o Javascript

dài quá đọc không nổi

Bài viết này khám phá và giải thích: Kể chuyện là gì, 6 mẹo để trở thành một người kể chuyện tuyệt vời, Nhân vật, Anime là gì ?, Anime VS Manga, Các yếu tố của Anime, Làm thế nào để viết anime?

Companies Mentioned

Mention Thumbnail
Mention Thumbnail
featured image - Manga Nhật Bản: Kể chuyện bằng cách viết anime
Celine “Oibiee” Aju  HackerNoon profile picture

@onyawoibi

Celine “Oibiee” Aju

react to story with heart

NHỮNG BÀI VIẾT LIÊN QUAN

L O A D I N G
. . . comments & more!