IoT và tương lai của kỹ thuật: Những lo ngại về bảo mật thách thức chúng ta đổi mới tốt hơntừ tác giả@mediapr

IoT và tương lai của kỹ thuật: Những lo ngại về bảo mật thách thức chúng ta đổi mới tốt hơn

2023/11/03
5m
từ tác giả @mediapr
tldt arrow
VI
Read on Terminal Reader

dài quá đọc không nổi

"Cá nhân tôi quan tâm đến những thách thức về bảo mật và quyền riêng tư của IoT. Đây là cơ hội để các kỹ sư như tôi đổi mới và đơn giản hóa nền tảng nhận dạng và bảo mật thiết bị cho thế hệ thiết bị IoT tiếp theo. Tôi tiếp tục nỗ lực hướng tới mục tiêu này và đã đệ trình một số bằng sáng chế về chủ đề này trong thập kỷ qua - tất cả đều đã được cấp." Kumar nói.
featured image - IoT và tương lai của kỹ thuật: Những lo ngại về bảo mật thách thức chúng ta đổi mới tốt hơn
internet of things and security via HackerNoon AI Image Generator
MediaPR HackerNoon profile picture

@mediapr

MediaPR

A content marketing platform


Credibility

react to story with heart

NHỮNG BÀI VIẾT LIÊN QUAN

L O A D I N G
. . . comments & more!