HyperMotion 2 trong FIFA 23: Cách máy học thúc đẩy hoạt hình thế hệ tiếp theo trong trò chơitừ tác giả@hackernoongaming
583 lượt đọc

HyperMotion 2 trong FIFA 23: Cách máy học thúc đẩy hoạt hình thế hệ tiếp theo trong trò chơi

2023/09/11
4m
từ tác giả @hackernoongaming 583 lượt đọc
tldt arrow
VI
Read on Terminal Reader

dài quá đọc không nổi

FIFA 23 giới thiệu HyperMotion 2, một công nghệ dựa vào sức mạnh của máy học để cách mạng hóa hoạt hình trong trò chơi. Công nghệ này được xây dựng bằng cách sử dụng bộ đồ Xsens để ghi lại hàng triệu khung hình hoạt hình trận đấu nâng cao từ các trận đấu cấp cao. Dữ liệu được thu thập sau đó được xử lý bằng thuật toán học máy độc quyền. Điều này mang lại mức độ chân thực đáng kinh ngạc, trong đó mọi chuyển động trên sân ảo đều phản ánh chặt chẽ chuyển động của bóng đá trong thế giới thực.
featured image - HyperMotion 2 trong FIFA 23: Cách máy học thúc đẩy hoạt hình thế hệ tiếp theo trong trò chơi
Hacker Noon Gaming HackerNoon profile picture

@hackernoongaming

Hacker Noon Gaming

Publishing video game news, guides, reviews, and more.

react to story with heart

NHỮNG BÀI VIẾT LIÊN QUAN

L O A D I N G
. . . comments & more!