Nền tảng đa ngôn ngữ của HackerNoon: Tất cả các câu chuyện hàng đầu hiện có sẵn bằng 8 ngôn ngữtừ tác giả@fabian337
1,200 lượt đọc

Nền tảng đa ngôn ngữ của HackerNoon: Tất cả các câu chuyện hàng đầu hiện có sẵn bằng 8 ngôn ngữ

2022/11/21
3m
từ tác giả @fabian337 1,200 lượt đọc
tldt arrow
VI
Read on Terminal Reader

dài quá đọc không nổi

HackerNoon đã sử dụng công nghệ máy học để dịch tất cả các câu chuyện hàng đầu từ nền tảng của chúng tôi từ tiếng Anh sang tiếng Tây Ban Nha, tiếng Hindi, tiếng Quan Thoại, tiếng Việt, tiếng Pháp, tiếng Bồ Đào Nha và tiếng Nhật. Chúng tôi sẽ tiếp tục dịch những câu chuyện hàng đầu mới sắp tới. Các tin bài hàng đầu giờ đây sẽ hiển thị tất cả các ngôn ngữ này trên đầu hình ảnh nổi bật. Chúng tôi đang khám phá các quy tắc và công cụ khác nhau để cải thiện bản dịch cơ sở, nhưng về lâu dài, chúng tôi sẽ đặt cược vào cộng đồng để cải thiện các bản dịch này (sẽ có nhiều hơn vào một ngày sau đó!).
featured image - Nền tảng đa ngôn ngữ của HackerNoon: Tất cả các câu chuyện hàng đầu hiện có sẵn bằng 8 ngôn ngữ
Fabian337 HackerNoon profile picture

@fabian337

Fabian337

A developer in the green world of HN.


Credibility

react to story with heart

NHỮNG BÀI VIẾT LIÊN QUAN

L O A D I N G
. . . comments & more!