Học Cách Học Là Một Trong Những Kỹ Năng Có Giá Trị Nhất Bạn Có Thể Họctừ tác giả@thefirstcodebender
824 lượt đọc

Học Cách Học Là Một Trong Những Kỹ Năng Có Giá Trị Nhất Bạn Có Thể Học

2022/08/04
4m
từ tác giả @thefirstcodebender 824 lượt đọc
tldt arrow
VI
Read on Terminal Reader
Read this story w/o Javascript

dài quá đọc không nổi

Học cách học hiệu quả và nhanh chóng là một trong những kỹ năng quý giá nhất mà bạn có thể có và 3 chiến lược bạn có thể sử dụng để học hiệu quả và hiệu quả hơn. Học kết hợp Kỹ thuật Feynman Kỹ thuật Pomodoro

Companies Mentioned

Mention Thumbnail
Mention Thumbnail
featured image - Học Cách Học Là Một Trong Những Kỹ Năng Có Giá Trị Nhất Bạn Có Thể Học
Prince Nwaonicha HackerNoon profile picture

@thefirstcodebender

Prince Nwaonicha

react to story with heart

NHỮNG BÀI VIẾT LIÊN QUAN

L O A D I N G
. . . comments & more!