'Việc làm sai trái của bạn càng ác, tôi càng khó theo đuổi bạn'từ tác giả@scott-d.-clary
338 lượt đọc

'Việc làm sai trái của bạn càng ác, tôi càng khó theo đuổi bạn'

2022/11/12
7m
từ tác giả @scott-d.-clary 338 lượt đọc
tldt arrow
VI
Read on Terminal Reader

dài quá đọc không nổi

Arash Homampour là một trong những luật sư tranh tụng 'David vs Goliath' thành công nhất hiện nay. Anh ấy đảm nhận những vụ án mà các luật sư khác sẽ không đụng đến, và anh ấy không lùi bước trước một cuộc chiến. Anh ấy đã cống hiến cả cuộc đời mình để đấu tranh cho những người nhỏ bé - người bị một tập đoàn lớn đối xử tệ bạc hoặc nạn nhân của sơ suất y tế. Anh ấy đã xây dựng một phương pháp thực hành to lớn và nói về lý do tại sao anh ấy có thể kiên trì trong khi rất nhiều người khác đã thất bại.
featured image - 'Việc làm sai trái của bạn càng ác, tôi càng khó theo đuổi bạn'
Scott D. Clary HackerNoon profile picture

@scott-d.-clary

Scott D. Clary

react to story with heart

NHỮNG BÀI VIẾT LIÊN QUAN

L O A D I N G
. . . comments & more!