Galactica là một Mô hình AI được đào tạo trên 120 tỷ tham sốtừ tác giả@whatsai
1,452 lượt đọc

Galactica là một Mô hình AI được đào tạo trên 120 tỷ tham số

2022/11/26
6 phút
từ tác giả @whatsai 1,452 lượt đọc
tldt arrow
VI
Read on Terminal Reader

dài quá đọc không nổi

MetaAI và Papers with Code đã công bố phát hành Galactica, một mô hình ngôn ngữ lớn mã nguồn mở, thay đổi cuộc chơi được đào tạo dựa trên kiến thức khoa học với 120 tỷ tham số. Mô hình có thể viết báo cáo chính thức, đánh giá, trang Wikipedia và mã. Nó biết cách trích dẫn và cách viết phương trình. Đó là một vấn đề lớn đối với AI và khoa học. Vào ngày 17 tháng 11, Galactica đã ngừng hoạt động vì không hiểu nhiệm vụ hiện tại và trong nhiều trường hợp đã sai. Tuy nhiên, mô hình này vẫn có sẵn cho các nhà nghiên cứu và tôi tin rằng điều quan trọng là phải giữ cho nó có nguồn mở.
featured image - Galactica là một Mô hình AI được đào tạo trên 120 tỷ tham số
Louis Bouchard HackerNoon profile picture

@whatsai

Louis Bouchard

Về @whatsai
LEARN MORE ABOUT @WHATSAI'S EXPERTISE AND PLACE ON THE INTERNET.
react to story with heart

NHỮNG BÀI VIẾT LIÊN QUAN

L O A D I N G
. . . comments & more!
Hackernoon hq - po box 2206, edwards, colorado 81632, usa