Cuộc tranh luận về ZK/OP trong RaaS: Tại sao ZK-RaaS lại dẫn đầu — ngược lạitừ tác giả@opside
6,011 lượt đọc

Cuộc tranh luận về ZK/OP trong RaaS: Tại sao ZK-RaaS lại dẫn đầu — ngược lại

2023/08/29
5m
từ tác giả @opside 6,011 lượt đọc
tldt arrow
VI
Read on Terminal Reader

dài quá đọc không nổi

So với Optimistic Rollups, ZK-Rollups có những ưu điểm sau: 1)Dữ liệu giao dịch được nén dẫn đến chi phí gas L1 thấp hơn. 2) Bảo mật nâng cao mà không cần người xác nhận thách thức. 3)Tốc độ xác nhận giao dịch nhanh hơn và thời gian rút tiền ngắn hơn. Ngoài những lợi ích này, ZK-RaaS còn có những lợi thế thông qua hiệu ứng mạng: 4)ZK-RaaS sử dụng ZK-PoW để cung cấp sức mạnh tính toán có thể mở rộng cho nhiều ZK-Rollup, do đó giảm chi phí tính toán ZKP. 5)Nhờ tính cuối cùng của giao dịch nhanh hơn của ZK-Rollups (theo thứ tự vài phút), Giao tiếp cuộn chéo gốc (NCRC) có thể thực hiện được giữa các ZK-Rollups. Điều này giải quyết vấn đề thanh khoản bị phân mảnh.
featured image - Cuộc tranh luận về ZK/OP trong RaaS: Tại sao ZK-RaaS lại dẫn đầu — ngược lại
Opside HackerNoon profile picture

@opside

Opside

Opside, a decentralized ZK-RaaS (ZK-Rollup-as-a-Service) network featuring Zero-Knowledge Proof (ZKP) mining.


Credibility

react to story with heart
Opside HackerNoon profile picture
by Opside @opside.Opside, a decentralized ZK-RaaS (ZK-Rollup-as-a-Service) network featuring Zero-Knowledge Proof (ZKP) mining.
Read my stories

NHỮNG BÀI VIẾT LIÊN QUAN

L O A D I N G
. . . comments & more!