Cuộc thi Viết trên Linux 2022: Công bố kết quả cuối cùng!từ tác giả@hackernooncontests
527 lượt đọc

Cuộc thi Viết trên Linux 2022: Công bố kết quả cuối cùng!

2022/09/27
2m
từ tác giả @hackernooncontests 527 lượt đọc
tldt arrow
VI
Read on Terminal Reader
Read this story w/o Javascript

dài quá đọc không nổi

Ngay từ đầu, chúng tôi đã giải thích về 5 mức độ khó của Linux bởi @mcsee. Vị trí thứ hai thuộc về My 10 Years in 11 Pictures của @ nebojsa.todorovic. Vị trí thứ ba được giành bởi Đơn giản hóa thế giới điên rồ của các phân phối Linux của @oliveremeka.

People Mentioned

Mention Thumbnail
Mention Thumbnail
featured image - Cuộc thi Viết trên Linux 2022: Công bố kết quả cuối cùng!
HackerNoon Writing Contests Announcements & Updates  HackerNoon profile picture

@hackernooncontests

HackerNoon Writing Contests Announcements & Updates


Credibility

react to story with heart

NHỮNG BÀI VIẾT LIÊN QUAN

L O A D I N G
. . . comments & more!