Con Người Có Thể Chiến Thắng Tiến Bộ Với Sự Phối Hợp Không?từ tác giả@Vitalik
697 lượt đọc

Con Người Có Thể Chiến Thắng Tiến Bộ Với Sự Phối Hợp Không?

2022/05/04
1m
từ tác giả @Vitalik 697 lượt đọc
tldt arrow
VI
Read on Terminal Reader
Read this story w/o Javascript

dài quá đọc không nổi

"Phối hợp" là khả năng cho các nhóm lớn các tác nhân làm việc cùng nhau vì lợi ích chung của họ. Anh ấy nói đúng là "mọi người phối hợp với mọi người" dẫn đến kết quả tốt hơn nhiều so với "mọi người vì chính mình". Nhưng ông nói rằng mỗi cá nhân tiến tới sự phối hợp nhiều hơn nhất thiết phải có lợi. Góc trên bên phải, phối hợp tổng thể, là lý tưởng, nhưng có thể không đạt được. Cảnh quan ở giữa không có độ dốc lớn, với nhiều nơi an toàn hợp lý mà tốt nhất có thể là để định cư và nhiều hang động sâu tối để tránh.

Companies Mentioned

Mention Thumbnail
Mention Thumbnail

Coins Mentioned

Mention Thumbnail
Mention Thumbnail
featured image - Con Người Có Thể Chiến Thắng Tiến Bộ Với Sự Phối Hợp Không?
Vitalik Buterin HackerNoon profile picture

@Vitalik

Vitalik Buterin
react to story with heart

NHỮNG BÀI VIẾT LIÊN QUAN

L O A D I N G
. . . comments & more!