CoinGecko và Dypius hợp tác để xây dựng sự đổi mới trong thế giới của Dypianstừ tác giả@CryptoAdventure

CoinGecko và Dypius hợp tác để xây dựng sự đổi mới trong thế giới của Dypians

tldt arrow
VI
Read on Terminal Reader

dài quá đọc không nổi

World of Dypians đã hợp tác với CoinGecko, công cụ tổng hợp dữ liệu tiền điện tử độc lập lớn nhất thế giới. Sự hợp tác này là một cột mốc quan trọng trong sự phát triển của Dypius và là một trong những sự hợp tác lớn nhất trong năm. CoinGecko hiện có một không gian dành riêng ở khu vực trung tâm thành phố WoD, nơi nó sẽ xây dựng sự đổi mới, thu hút người dùng và cho phép họ tương tác với các thiết bị được hỗ trợ bởi AI NPC.
featured image - CoinGecko và Dypius hợp tác để xây dựng sự đổi mới trong thế giới của Dypians
Crypto Adventure HackerNoon profile picture

@CryptoAdventure

Crypto Adventure

The best spot for an intriguing adventure to everything crypto.


Credibility

react to story with heart

NHỮNG BÀI VIẾT LIÊN QUAN

L O A D I N G
. . . comments & more!