Cho chiến tranhtừ tác giả@cryptohayes
2,417 lượt đọc

Cho chiến tranh

2022/09/07
31m
từ tác giả @cryptohayes 2,417 lượt đọc
tldt arrow
VI
Read on Terminal Reader
Read this story w/o Javascript

dài quá đọc không nổi

Có một cuộc chiến kinh tế nhiều mặt đang âm thầm tiến hành giữa các lá cờ lớn trên thế giới. Đằng sau những cánh cửa đóng kín, liên minh Mỹ / NATO đang đối đầu với Nga / Trung Quốc đằng sau những cánh cửa đóng kín. Chiến tranh lạnh đang được tiến hành ở Washington, Bắc Kinh và Moscow, nơi các cường quốc đang tiến hành chiến tranh nóng liên quan đến dòng chảy công nghệ, hàng hóa và hàng hóa - chiến tranh kinh tế nóng. Thế giới nói chung phải chú ý khi các cường quốc hạt nhân tham gia vào các cuộc chiến tranh ủy nhiệm. Lịch sử không đứng về phía nhân loại nếu chúng ta hy vọng tránh được một cuộc xung đột động học lớn.

Companies Mentioned

Mention Thumbnail
Mention Thumbnail
featured image - Cho chiến tranh
Arthur Hayes HackerNoon profile picture

@cryptohayes

Arthur Hayes

react to story with heart

NHỮNG BÀI VIẾT LIÊN QUAN

L O A D I N G
. . . comments & more!