Chiến thắng kép của Dexalot: Nâng cao giao dịch phi tập trung với SimpleSwap và SimpleViewtừ tác giả@IshanOnTech

Chiến thắng kép của Dexalot: Nâng cao giao dịch phi tập trung với SimpleSwap và SimpleView

2023/09/19
4m
từ tác giả @IshanOnTech
tldt arrow
VI
Read on Terminal Reader

dài quá đọc không nổi

Dexalot, một sàn giao dịch phi tập trung hoạt động trên Mạng con Avalanche, giới thiệu các tính năng SimpleSwap và SimpleView, kết hợp sự đơn giản của các sàn giao dịch truyền thống với sức mạnh của sự phân quyền. Các dịch vụ mới cung cấp các giao dịch hoán đổi mã thông báo được sắp xếp hợp lý và một cách dễ dàng hơn để xem tài sản danh mục đầu tư, giải quyết những thách thức mà nhiều nhà giao dịch gặp phải trong thế giới DeFi lộn xộn.
featured image - Chiến thắng kép của Dexalot: Nâng cao giao dịch phi tập trung với SimpleSwap và SimpleView
IshanOnTech HackerNoon profile picture

@IshanOnTech

IshanOnTech

Covering the latest events, insights and views in the Web3 ecosystem.


Credibility

react to story with heart

NHỮNG BÀI VIẾT LIÊN QUAN

L O A D I N G
. . . comments & more!