Chạy SerenityOS, một bức thư tình gửi đến giao diện người dùng của thập niên 90từ tác giả@ChrisChinchilla
1,747 lượt đọc

Chạy SerenityOS, một bức thư tình gửi đến giao diện người dùng của thập niên 90

2022/10/20
5m
từ tác giả @ChrisChinchilla 1,747 lượt đọc
tldt arrow
VI
Read on Terminal Reader
Read this story w/o Javascript

dài quá đọc không nổi

SerenityOS là một hệ điều hành lấy cảm hứng từ phong cách hoài cổ cho kỷ nguyên hiện đại. Bài đăng này cho biết cách tôi chạy nó trên máy Mac cũng như các thử nghiệm của tôi với dự án trình duyệt của dự án không sử dụng Chromium hoặc WebKit.
featured image - Chạy SerenityOS, một bức thư tình gửi đến giao diện người dùng của thập niên 90
Chris Chinchilla HackerNoon profile picture

@ChrisChinchilla

Chris Chinchilla

react to story with heart

NHỮNG BÀI VIẾT LIÊN QUAN

L O A D I N G
. . . comments & more!