Cuộc thi Viết về An ninh mạng 2022: Kết quả Vòng 1 được Công bố!từ tác giả@hackernooncontests

Cuộc thi Viết về An ninh mạng 2022: Kết quả Vòng 1 được Công bố!

tldt arrow
VI
Read on Terminal Reader
Read this story w/o Javascript

dài quá đọc không nổi

Ngay từ đầu, chúng ta có LUNA Debacle: Một cuộc tấn công có kế hoạch hay một sự không hoàn hảo trong hệ thống? bởi @dankhomenko. Răn đe trên mạng Quan trọng hơn Răn đe hạt nhân của @ nebojsa.todorovic đã giành được vị trí thứ hai! Ở vị trí thứ ba, chúng tôi có If You Wanna BYOD, You Gotta Get with Cybersecurity của @nemmanuel. Câu chuyện được đọc nhiều nhất trong tháng này là Giới thiệu về Kiến trúc Niềm tin Zero của @weswright!

People Mentioned

Mention Thumbnail
Mention Thumbnail

Companies Mentioned

Mention Thumbnail
Mention Thumbnail

Coin Mentioned

Mention Thumbnail
featured image - Cuộc thi Viết về An ninh mạng 2022: Kết quả Vòng 1 được Công bố!
HackerNoon Writing Contests Announcements & Updates  HackerNoon profile picture

@hackernooncontests

HackerNoon Writing Contests Announcements & Updates

react to story with heart

NHỮNG BÀI VIẾT LIÊN QUAN

L O A D I N G
. . . comments & more!