HackerNoon Mobile

Better reading experience on the app
Cách Roblox khai thác các nhà phát triển trẻtừ tác giả@strateh76
1,667 lượt đọc

Cách Roblox khai thác các nhà phát triển trẻ

2022/06/03
từ tác giả @strateh76 1,667 lượt đọc
tldt arrow
VI
Read on Terminal Reader
Read this story w/o Javascript

dài quá đọc không nổi

Đến tháng 4 năm 2022, nó đã thu hút hơn 200 triệu người trên toàn thế giới. Bằng cách cài đặt Roblox, người dùng có quyền truy cập vào hàng triệu trò chơi ở các thể loại khác nhau và các công cụ miễn phí dễ học. Nền tảng kiếm tiền dựa trên một cơ sở khác: kiếm tiền từ nội dung, mà dịch vụ có rất nhiều khả năng. Các tác giả truyền cho người dùng ý tưởng về thu nhập dễ dàng. Nhưng hầu hết các nhà phát triển chưa đủ tuổi không nhận được bất kỳ thu nhập nào từ trò chơi của họ. Cơ hội để trò chơi của bạn được chú ý là gần như bằng không. Nó giúp bạn có thể bỏ qua các quy tắc của Apple Store, nơi các trò chơi có cửa hàng cài sẵn không được phép.

Companies Mentioned

Mention Thumbnail
Mention Thumbnail
featured image - Cách Roblox khai thác các nhà phát triển trẻ
Shariy Ivan | Content marketer & Copywriter HackerNoon profile picture

@strateh76

Shariy Ivan | Content marketer & Copywriter

react to story with heart

NHỮNG BÀI VIẾT LIÊN QUAN

L O A D I N G
. . . comments & more!