Cách gửi thông báo và cảnh báo qua SMS bằng JavaScript và Node.jstừ tác giả@plivo
9,679 lượt đọc

Cách gửi thông báo và cảnh báo qua SMS bằng JavaScript và Node.js

2022/05/12
từ tác giả @plivo 9,679 lượt đọc
tldt arrow
VI
Read on Terminal Reader
Read this story w/o Javascript

dài quá đọc không nổi

Nền tảng truyền thông dưới dạng dịch vụ (CPaaS) cung cấp các API mà bạn có thể gọi từ các chương trình của mình. Ở mặt sau, các API này kết nối với mạng viễn thông để trao đổi tin nhắn SMS và thực hiện và nhận cuộc gọi thoại. Bằng cách sử dụng CPaaS, các nhà phát triển được cách ly khỏi sự phức tạp của cơ sở hạ tầng viễn thông; họ có thể tập trung vào việc làm cho các ứng dụng của họ tốt hơn. Để sử dụng Plivo, bạn phải có một tài khoản và đặt trước một số điện thoại để gửi tin nhắn, bạn có thể thực hiện với một vài cú nhấp chuột.

Companies Mentioned

Mention Thumbnail
Mention Thumbnail
featured image - Cách gửi thông báo và cảnh báo qua SMS bằng JavaScript và Node.js
Plivo HackerNoon profile picture

@plivo

Plivo

Plivo — Enterprise-grade cloud communications stack for your business.

react to story with heart

NHỮNG BÀI VIẾT LIÊN QUAN

L O A D I N G
. . . comments & more!