Cách bảo vệ phương tiện thông minh của bạn khỏi các cuộc tấn công mạngtừ tác giả@funsor
1,370 lượt đọc

Cách bảo vệ phương tiện thông minh của bạn khỏi các cuộc tấn công mạng

2022/10/21
6m
từ tác giả @funsor 1,370 lượt đọc
tldt arrow
VI
Read on Terminal Reader
Read this story w/o Javascript

dài quá đọc không nổi

7,3% sự cố ảnh hưởng đến các phương tiện được kết nối từ năm 2010 đến năm 2021 liên quan đến ứng dụng di động đồng hành. Các cuộc tấn công mạng vào các phương tiện giao thông đã tăng 225% vào năm 2021 so với năm 2018, trong khi các tác nhân đe dọa chịu trách nhiệm cho 54,1% các sự cố. Các cuộc tấn công bằng chìa khóa và đột nhập bằng chìa khóa chiếm 50% tổng số vụ trộm xe. Các vectơ mối đe dọa mới nổi đang được chứng minh là rất đáng lo ngại. Những kẻ đe dọa sử dụng các trạm sạc để tấn công xe điện, lừa đảo mạo danh và phá vỡ khả năng sạc xe điện trên quy mô lớn.

Companies Mentioned

Mention Thumbnail
Mention Thumbnail

Coin Mentioned

Mention Thumbnail
featured image - Cách bảo vệ phương tiện thông minh của bạn khỏi các cuộc tấn công mạng
Funso Richard HackerNoon profile picture

@funsor

Funso Richard

Information Security Officer and GRC Thought Leader. Writes on business risk, cybersecurity strategy, and governance.

react to story with heart
Funso Richard HackerNoon profile picture
by Funso Richard @funsor.Information Security Officer and GRC Thought Leader. Writes on business risk, cybersecurity strategy, and governance.
Read my stories

NHỮNG BÀI VIẾT LIÊN QUAN

L O A D I N G
. . . comments & more!