Cách bôi đen văn bản trong PDF bằng Photoshop hoặc miễn phí trên Canvatừ tác giả@marcusleary
649 lượt đọc

Cách bôi đen văn bản trong PDF bằng Photoshop hoặc miễn phí trên Canva

2023/09/18
6m
từ tác giả @marcusleary 649 lượt đọc
tldt arrow
VI
Read on Terminal Reader

dài quá đọc không nổi

Theo Ủy ban Thương mại Liên bang, các báo cáo về hành vi trộm cắp danh tính và gian lận đã tăng từ 4,7 triệu trường hợp lên 5,7 triệu trường hợp vào năm 2023. Mặc dù có nhiều cách để ai đó đánh cắp danh tính của bạn, một trong những cách phổ biến nhất mà điều này xảy ra là do một kẻ xấu. diễn viên tìm thấy thông tin cá nhân của bạn trên một bản PDF hoặc tài liệu cũ.
featured image - Cách bôi đen văn bản trong PDF bằng Photoshop hoặc miễn phí trên Canva
Marcus Leary HackerNoon profile picture

@marcusleary

Marcus Leary

--


Credibility

react to story with heart

NHỮNG BÀI VIẾT LIÊN QUAN

L O A D I N G
. . . comments & more!