Những ngôi nhà thời trang đang tìm một ngôi nhà trong Metaversetừ tác giả@qinen
1,591 lượt đọc

Những ngôi nhà thời trang đang tìm một ngôi nhà trong Metaverse

2022/06/06
từ tác giả @qinen 1,591 lượt đọc
tldt arrow
VI
Read on Terminal Reader
Read this story w/o Javascript

dài quá đọc không nổi

Những gì chúng ta mặc tượng trưng cho việc chúng ta là ai (và chúng ta không phải là ai). Khi các nhãn hiệu thời trang cao cấp bắt đầu đầu tư vào metaverse, ai sẽ chiến thắng? Tôi xem xét 4 chiến lược khác nhau mà các nhà thời trang đã áp dụng kể từ năm 2021 và lập luận rằng các thương hiệu xa xỉ có thể tăng tỷ lệ tìm kiếm sản phẩm phù hợp với thị trường bằng cách chạy nhiều thử nghiệm trên cả bốn, như Gucci và Dolce & Gabbana đã chứng minh

People Mentioned

Mention Thumbnail

Companies Mentioned

Mention Thumbnail
Mention Thumbnail

Coins Mentioned

Mention Thumbnail
Mention Thumbnail
featured image - Những ngôi nhà thời trang đang tìm một ngôi nhà trong Metaverse
Qin En HackerNoon profile picture

@qinen

Qin En

react to story with heart
Qin En HackerNoon profile picture
by Qin En @qinen.Qin En is a Principal at Saison Capital, an emerging markets VC. Let's talk financial & human capital to unlock growth.
Follow Qin En on LinkedIn

NHỮNG BÀI VIẾT LIÊN QUAN

L O A D I N G
. . . comments & more!