Bộ mặt của xung đột hiện đại: Những điều bạn cần biết về chiến tranh mạngtừ tác giả@denystsvaig
578 lượt đọc

Bộ mặt của xung đột hiện đại: Những điều bạn cần biết về chiến tranh mạng

2024/01/21
8m
từ tác giả @denystsvaig 578 lượt đọc
tldt arrow
VI
Read on Terminal Reader

dài quá đọc không nổi

Chiến tranh mạng là một hình thức tấn công internet nhằm vào chính phủ, quốc gia hoặc cơ sở hạ tầng quân sự của một quốc gia nhằm mục đích gây gián đoạn và gây thiệt hại. Không nên nhầm lẫn chiến tranh mạng với việc khủng bố sử dụng không gian mạng hoặc gián điệp mạng và tội phạm mạng.
featured image - Bộ mặt của xung đột hiện đại: Những điều bạn cần biết về chiến tranh mạng
Denys Tsvaig HackerNoon profile picture

@denystsvaig

Denys Tsvaig

CEO and co-founder of DeHealth

react to story with heart

NHỮNG BÀI VIẾT LIÊN QUAN

L O A D I N G
. . . comments & more!