Bỏ qua các tỷ phútừ tác giả@atrigueiro
343 lượt đọc

Bỏ qua các tỷ phú

2022/11/13
5m
từ tác giả @atrigueiro 343 lượt đọc
tldt arrow
VI
Read on Terminal Reader

dài quá đọc không nổi

Theo nghĩa đen, luật đất đai cũng giống như quyền tự do ngôn luận ở Mỹ. Các tỷ phú được tự do tiêu bao nhiêu tiền vào lĩnh vực chính trị tùy thích để vận động cho bất cứ điều gì họ thích. Công dân Mỹ thông minh nhận ra sức mạnh của các tỷ phú và cố gắng tránh xa họ. Một công dân bình thường phải hoạt động trong thế giới vốn có, chứ không phải thế giới lẽ ra phải thế. Một công dân bình thường không thể đảm bảo an ninh bổ sung cho đất nước… hoặc chuyển đến một khu tập thể gia đình xa xôi trong nước.
featured image - Bỏ qua các tỷ phú
Anthony Watson HackerNoon profile picture

@atrigueiro

Anthony Watson


Credibility

react to story with heart

NHỮNG BÀI VIẾT LIÊN QUAN

L O A D I N G
. . . comments & more!