HackerNoon Mobile

Better reading experience on the app
Proof of Stake là một giải pháp cũtừ tác giả@atrigueiro
2,539 lượt đọc

Proof of Stake là một giải pháp cũ

2022/05/09
từ tác giả @atrigueiro 2,539 lượt đọc
tldt arrow
VI
Read on Terminal Reader
Read this story w/o Javascript

dài quá đọc không nổi

Sự suy thoái của hệ thống tài chính toàn cầu vào năm 2008–09 đã thúc đẩy “Satoshi Nakomoto” tạo ra Bitcoin. Tiếng kêu của một kỷ nguyên mới về tiền đã thống trị ngày đó. Các ngân hàng trung ương sẽ có thể xử lý tốt điều này chỉ là vị trí của nhiều người trong năm 2008-09. Đô la Mỹ trở thành tiền tệ dự trữ của thế giới không phải là một sự ngẫu nhiên của hoàn cảnh. Nó được dàn dựng bởi các nhà đàm phán Mỹ sau Thế chiến thứ hai. Hoa Kỳ nhấn mạnh rằng hệ thống [Bretton Woods] dựa trên cả vàng và đô la Mỹ.

People Mentioned

Mention Thumbnail

Company Mentioned

Mention Thumbnail
featured image - Proof of Stake là một giải pháp cũ
Anthony Watson HackerNoon profile picture

@atrigueiro

Anthony Watson

react to story with heart

NHỮNG BÀI VIẾT LIÊN QUAN

L O A D I N G
. . . comments & more!