Bản tin tóm tắt về công ty công nghệ: Các công ty công nghệ đã kiếm được bao nhiêu tiền trong quý vừa qua?từ tác giả@sheharyarkhan
671 lượt đọc

Bản tin tóm tắt về công ty công nghệ: Các công ty công nghệ đã kiếm được bao nhiêu tiền trong quý vừa qua?

2023/11/02
4m
từ tác giả @sheharyarkhan 671 lượt đọc
tldt arrow
VI
Read on Terminal Reader

dài quá đọc không nổi

Một vài tuần bận rộn khi mỗi gã khổng lồ công nghệ đều báo cáo thu nhập của họ trong quý thứ ba của năm.
featured image - Bản tin tóm tắt về công ty công nghệ: Các công ty công nghệ đã kiếm được bao nhiêu tiền trong quý vừa qua?
Sheharyar Khan HackerNoon profile picture

@sheharyarkhan

Sheharyar Khan

HackerNoon editor. Open to scoops on music, video games, pop culture, and tech.

react to story with heart

NHỮNG BÀI VIẾT LIÊN QUAN

L O A D I N G
. . . comments & more!