Bản cập nhật về sản phẩm của HackerNoon: Cải thiện khả năng quản lý máy để có trải nghiệm con người tốt hơntừ tác giả@product
905 lượt đọc

Bản cập nhật về sản phẩm của HackerNoon: Cải thiện khả năng quản lý máy để có trải nghiệm con người tốt hơn

2022/08/11
8m
từ tác giả @product 905 lượt đọc
tldt arrow
VI
Read on Terminal Reader
Read this story w/o Javascript

dài quá đọc không nổi

Này, tin tặc. Xin thứ lỗi cho những lời sáo rỗng nhưng ở đây tại HackerNoon, chúng tôi đặt "sản phẩm" vào năng suất. Đã đến lúc chúng tôi cập nhật thường xuyên về các tính năng mới thú vị mà chúng tôi đã triển khai trong hai tháng qua. Như mọi khi: Xin gửi lời cảm ơn chân thành đến nhóm các nhà phát triển uber tài năng của chúng tôi, những người đã sử dụng các kỹ năng SuperBrain của họ để biến HackerNoon trở thành một nơi tốt hơn.

People Mentioned

Mention Thumbnail
Mention Thumbnail

Companies Mentioned

Mention Thumbnail
Mention Thumbnail

Coin Mentioned

Mention Thumbnail
featured image - Bản cập nhật về sản phẩm của HackerNoon: Cải thiện khả năng quản lý máy để có trải nghiệm con người tốt hơn
HackerNoon Product Updates HackerNoon profile picture

@product

HackerNoon Product Updates

This is the official page for HackerNoon Product Updates!

react to story with heart

NHỮNG BÀI VIẾT LIÊN QUAN

L O A D I N G
. . . comments & more!