Bạn phải làm gì khi người hâm mộ vi phạm bản quyền của bạn?từ tác giả@torrentfreak
537 lượt đọc

Bạn phải làm gì khi người hâm mộ vi phạm bản quyền của bạn?

2022/05/21
1m
từ tác giả @torrentfreak 537 lượt đọc
tldt arrow
VI
Read on Terminal Reader
Read this story w/o Javascript

dài quá đọc không nổi

Take-Two Interactive đã kiện một số lập trình viên và những người đam mê Grand Theft Auto đứng sau dự án quạt re3 và reVC. Các dự án là một cặp bản phát hành được thiết kế ngược của GTA 3 và Vice City. Để đáp lại các dự án, công ty đã gửi thông báo gỡ xuống theo DMCA để xóa nội dung khỏi Github. Nhóm đứng sau các dự án có tùy chọn gửi thông báo phản đối nếu họ tin rằng tác phẩm của mình được cho phép theo luật bản quyền. Sau khi thời gian đó hết hạn, nền tảng mã hóa đã khôi phục ‘re3’ và ‘reVC’ vào Github nơi mã được lưu trữ.

Companies Mentioned

Mention Thumbnail
Mention Thumbnail
featured image - Bạn phải làm gì khi người hâm mộ vi phạm bản quyền của bạn?
TorrentFreak HackerNoon profile picture

@torrentfreak

TorrentFreak

Dedicated to bringing the latest file-sharing and copyright news to your desktop, 365

react to story with heart

NHỮNG BÀI VIẾT LIÊN QUAN

L O A D I N G
. . . comments & more!