Bước nhảy vọt về chất lỏng của Chainlink: Stake.link vạch ra lộ trình cho chân trời mới của DeFitừ tác giả@ishanpandey

Bước nhảy vọt về chất lỏng của Chainlink: Stake.link vạch ra lộ trình cho chân trời mới của DeFi

2023/11/01
9m
từ tác giả @ishanpandey
tldt arrow
VI
Read on Terminal Reader

dài quá đọc không nổi

Jonny Huxtable thảo luận về khởi đầu của anh ấy với BTC và việc đi sâu vào hệ sinh thái Chainlink, dẫn đến việc tạo ra LinkPool và stake.link. Stake.link là giao thức đặt cược thanh khoản hàng đầu cho phép người dùng duy trì tính thanh khoản của mã thông báo trong khi kiếm được phần thưởng. Nền tảng này dự kiến sẽ ra mắt Stake v0.2, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho trải nghiệm người dùng liền mạch cho cả những người đam mê DeFi dày dạn kinh nghiệm và những người mới sử dụng. Sự tham gia của cộng đồng, bảo mật và phân cấp là điều tối quan trọng, với các kế hoạch trong tương lai bao gồm tích hợp AI để hiểu rõ hơn về người dùng dựa trên dữ liệu. Khi không gian DeFi và NFT phát triển, stake.link tự khẳng định mình là người chơi quan trọng, tận dụng các dịch vụ của Chainlink để hỗ trợ trang web tài chính trực tuyến và tài sản mã hóa đang phát triển.
featured image - Bước nhảy vọt về chất lỏng của Chainlink: Stake.link vạch ra lộ trình cho chân trời mới của DeFi
Ishan Pandey HackerNoon profile picture

@ishanpandey

Ishan Pandey

Building and Covering the latest events, insights and views in the AI and Web3 ecosystem.


Credibility

react to story with heart

NHỮNG BÀI VIẾT LIÊN QUAN

L O A D I N G
. . . comments & more!