Bóng tối nghi ngờ: Hướng dẫn điều tra hiện trường vụ án và giải quyết các vụ án giết ngườitừ tác giả@lonewolf4719
4,637 lượt đọc

Bóng tối nghi ngờ: Hướng dẫn điều tra hiện trường vụ án và giải quyết các vụ án giết người

2023/09/28
15m
từ tác giả @lonewolf4719 4,637 lượt đọc
tldt arrow
VI
Read on Terminal Reader

dài quá đọc không nổi

Bài viết này nhằm hướng dẫn người chơi cách điều tra hiện trường vụ án và giải quyết các vụ án giết người trong trò chơi indie đình đám Shadows of Doubt. Hướng dẫn này chỉ cho người chơi cách: * Tìm kiếm kỹ lưỡng hiện trường vụ án để tìm manh mối * Điều tra người và địa điểm liên quan đến nạn nhân * Tìm bằng chứng trên máy tính * Truy tìm các cuộc điện thoại và nguồn gốc của vũ khí giết người * và hơn thế nữa!
featured image - Bóng tối nghi ngờ: Hướng dẫn điều tra hiện trường vụ án và giải quyết các vụ án giết người
Alex Johnson HackerNoon profile picture

@lonewolf4719

Alex Johnson

A badass wordsmith who loves using video games as a medium to tell stories, whether scripted or freeform.


Credibility

react to story with heart
Alex Johnson HackerNoon profile picture
by Alex Johnson @lonewolf4719.A badass wordsmith who loves using video games as a medium to tell stories, whether scripted or freeform.
Read my stories

NHỮNG BÀI VIẾT LIÊN QUAN

L O A D I N G
. . . comments & more!