Enron, Vụ bê bối và Email rác: Sự sụp đổ của "Công ty sáng tạo nhất nước Mỹ"từ tác giả@historicalemails
1,301 lượt đọc

Enron, Vụ bê bối và Email rác: Sự sụp đổ của "Công ty sáng tạo nhất nước Mỹ"

2022/11/12
5m
từ tác giả @historicalemails 1,301 lượt đọc
tldt arrow
VI
Read on Terminal Reader

dài quá đọc không nổi

Cho đến khi sụp đổ, Enron là một trong những câu chuyện thành công lớn của công ty Mỹ. Sau đó, nó hóa ra được xây dựng dựa trên sự lừa đảo và sụp đổ. Một điều may mắn thoát ra từ sự sụp đổ là việc phát hành hơn nửa triệu email công ty, đây vẫn là cơ sở dữ liệu công khai lớn nhất về email công ty ngày nay.
featured image - Enron, Vụ bê bối và Email rác: Sự sụp đổ của "Công ty sáng tạo nhất nước Mỹ"
Historical Emails HackerNoon profile picture

@historicalemails

Historical Emails

Email was invented in 1971. I publish the emails that shaped history


Credibility

react to story with heart

NHỮNG BÀI VIẾT LIÊN QUAN

L O A D I N G
. . . comments & more!