Aptos Fumbles và tại sao ứng dụng Killer lại thắng so với L1từ tác giả@marcomanoppo
669 lượt đọc

Aptos Fumbles và tại sao ứng dụng Killer lại thắng so với L1

2022/10/21
7m
từ tác giả @marcomanoppo 669 lượt đọc
tldt arrow
VI
Read on Terminal Reader
Read this story w/o Javascript

dài quá đọc không nổi

Aptos là một blockchain L1 mới với tổng số tiền tài trợ là 350 triệu đô la trở lên. Nó được tạo ra bởi các nhân viên cũ của Meta, Mohammad Shaikh và Avery Ching, những người trước đây đã làm việc trong dự án stablecoin thất bại của Meta. Ba tháng sau Series A của nó, blockchain mới đã khởi chạy mạng chính của nó, hoạt động vào ngày 17 tháng 10 năm 2022. Chỉ trong 48 giờ qua, đã có nhiều hành vi thiếu chuyên nghiệp từ nhóm. Trong phần này, chúng tôi giải thích lý do tại sao phát triển tiền điện tử thường có trọng tâm sai.
featured image - Aptos Fumbles và tại sao ứng dụng Killer lại thắng so với L1
Marco Manoppo HackerNoon profile picture

@marcomanoppo

Marco Manoppo


Credibility

react to story with heart

NHỮNG BÀI VIẾT LIÊN QUAN

L O A D I N G
. . . comments & more!