AI đang làm cho nơi làm việc trở nên an toàn hơn như thế nàotừ tác giả@antagonist
1,487 lượt đọc

AI đang làm cho nơi làm việc trở nên an toàn hơn như thế nào

2022/10/26
6m
từ tác giả @antagonist 1,487 lượt đọc
tldt arrow
VI
Read on Terminal Reader
Read this story w/o Javascript

dài quá đọc không nổi

AI có thể xử lý một lượng lớn dữ liệu nhanh chóng và chính xác hơn bất kỳ hệ thống nào khác. Nó cũng có thể xác định các mẫu và xu hướng, cho phép các công ty phân tích và phản hồi dữ liệu trong thời gian thực. Nhưng có những ngành mà công nghệ AI đang thiếu trong những ngành mà nó đang thiếu. Intenseye đã tạo ra một giải pháp cho phép các công ty kết nối các camera hiện có của họ và tận dụng mạng CCTV của họ để phát hiện bất kỳ điều kiện không an toàn nào. Công nghệ của nó đang được sử dụng ở hơn 23 quốc gia, bảo vệ hàng chục nghìn công nhân. Bảo mật và quyền riêng tư thường là mối quan tâm với AI, đặc biệt là các hệ thống sử dụng nhận dạng khuôn mặt.
featured image - AI đang làm cho nơi làm việc trở nên an toàn hơn như thế nào
Aremu Adams Adebisi HackerNoon profile picture

@antagonist

Aremu Adams Adebisi

B2B B2C FinTech writer. Cybersecurity technical writer. Covers cyber tech, DeFi, tradFi, web3, blockchain, & startup.


Credibility

react to story with heart

NHỮNG BÀI VIẾT LIÊN QUAN

L O A D I N G
. . . comments & more!