HackerNoon Mobile

Better reading experience on the app
Cuộc tấn công cầu Horizon của Harmony: Làm thế nào 100 triệu đô la đã bị một hacker lấy đitừ tác giả@talktomaruf
679 lượt đọc

Cuộc tấn công cầu Horizon của Harmony: Làm thế nào 100 triệu đô la đã bị một hacker lấy đi

2022/07/07
1m
từ tác giả @talktomaruf 679 lượt đọc
tldt arrow
VI
Read on Terminal Reader
Read this story w/o Javascript

dài quá đọc không nổi

Một "Cầu nối" –Blockchain Bridge là một cơ chế hoặc công cụ mô tả quá trình đào và ghi đĩa để thiết lập nguồn cung cấp mã thông báo ổn định giữa hai chuỗi khối không đồng nhất. Điều này được thực hiện bằng cách khóa một mã thông báo cụ thể trong một mạng blockchain và bạn đúc số tương đương với mã thông báo bị khóa trên blockchain thứ hai được bắc cầu với mạng blockchain trước đây. Một ví dụ về cây cầu xuyên chuỗi như vậy là Cầu Harmony –a.k.a. Cầu chân trời. Cầu Harmony đã bị tấn công và các altcoin tương ứng với 100 triệu đô la đã được đổi lấy ETH và bị bòn rút.

Companies Mentioned

Mention Thumbnail
Mention Thumbnail

Coins Mentioned

Mention Thumbnail
Mention Thumbnail
featured image - Cuộc tấn công cầu Horizon của Harmony: Làm thế nào 100 triệu đô la đã bị một hacker lấy đi
Abubakar Maruf HackerNoon profile picture

@talktomaruf

Abubakar Maruf

react to story with heart

NHỮNG BÀI VIẾT LIÊN QUAN

L O A D I N G
. . . comments & more!